Øjenforeningen Værn om Synet

Amagerbro øjenklinik anbefaler patient informationspjecer fra Øjenforeningen Værn om Synet. Disse pjecer findes til fri benyttelse i øjenklinikkens venteværelse.

Glostrup øjenafdeling

Amagerbro øjenklinik anbefaler Glostrup øjenafdelingens patientfoldere om øjensygdomme. Disse pjecer findes til fri benyttelse i øjenklinikkens venteværelse.

Sundhed.dk

Sundhed.dk giver borgerne bedre muligheder for at bruge deres sundhedssystem.

Medicin.dk

Information til dig, der er patient, pårørende eller bare interesseret i at vide mere om medicin. 

Region Hovedstaden

Information om hospitaler, praktiserende læger og speciallæger, akut hjælp, patientrettigheder, frit sygehusvalg, patientvejledere og sundhedstilbud.

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes.

DiaBase

Den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk øjensygdom ledet af øjenlæge Nis Andersen. 

Dansk Glaukom Forening

Dansk Glaukom Forening for patienter og pårørende henvender sig til alle, der er eller har været berørt af Glaukom. 

Dank Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Øjenlæge Nis Andersen
Amagerbro Øjenklinik
Amagerbrogade 62, 3. th
2300 København S

Telefon:  32 95 61 29

Konsultation efter aftale 

Telefontid

Mandag:  09:00 - 11:30  
Tirsdag:   09:00 - 11:30
Onsdag:   09:00 - 11:30
Torsdag:  09:00 - 11:30
Fredag:    09:00 - 11:00*

*Telefontid fredag er fortrinsvis for akutte henvendelser.

Tilgængelighed: Der er mange patienter, der ringer til øjenklinikken hver dag. Telefonkøen er kortest onsdag og torsdag.

Ventetid: Den aktuelle ventetid for ikke akut øjenundersøgelse kan findes her: Sundhed.dk 

Adgangsforhold: Der er elevator i opgangen, men en trappe fører op til denne.             

Når klinikken er lukket: Ved behov for øjenundersøgelse på dage, hvor Amagerbro øjenklinik er lukket, henvises til andre øjenklinikker på: Sundhed.dk 

Når alle øjenklinikker er lukkede: Ved behov for akut øjenundersøgelse, hvor alle øjenklinikker er lukkede, henvises til: akuttelefonen 1813