En aftale er en aftale - og en aftale skal holdes 

Husk at melde afbud til en aftalt tid senest 24 timer inden, hvis du er forhindret i at komme til den aftalte undersøgelse eller behandling 

Udeblivelse eller for sent afbud til den aftalte tid forhindrer andre patienter i at kunne benytte tiden og det medfører længere ventetid for alle øjenklinikkens patienter 

Af overenskomsten mellem Foreningen Af Praktiserende Speciallæger og Danske Regioner fremgår følgende: 

§ 25 Overholdelse af tidsaftaler 

Stk. 1 Patienter, der har en tidsaftale, er forpligtede til at overholde denne aftale eller at afmelde den. Patienterne må acceptere de ventetider, der kan opstå, bl.a. som følge af speciallægens forpligtelse til at varetage den akutte sygebehandling. 

Stk.2 Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før, er patienten pligtig at betale speciallægen et gebyr pr. udeblivelse. Gebyret er 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. fra en operation eller lignende. 

Denne forpligtelse oplyser Amagerbro øjenklinik på følgende måder:

  1. Den automatiske velkomstbesked ved telefonisk henvendelse til øjenklinikken
  2. Øjenklinikkens praksisdeklaration på Sundhed.dk
  3. Opslag i øjenklinikkens venteværelse
  4. Patientens mødekort 

Gebyret skal betales ved personlig henvendelse i øjenklinikken før ny tid kan aftales 

Gebyret kan fraviges i ganske særlige tilfælde, hvor patienten af uopsættelig årsag ikke kunne møde til den aftalte tid og ikke havde mulighed for at afbestille sin tid 24 timer før

Det kræver dog, at patienten samme dag eller få dage efter udeblivelsen af egen drift og uden opfordring kontakter øjenklinikken og begrunder sin udeblivelse med uopsættelig årsag 

Der kan hele døgnet, alle dage, hele året meldes afbud på øjenklinikkens telefonsvarer på telefon 32 95 61 29

Øjenlæge Nis Andersen
Amagerbro Øjenklinik
Amagerbrogade 62, 3. th
2300 København S

Telefon:  32 95 61 29

Konsultation efter aftale 

Telefontid

Mandag:  09:00 - 11:30  
Tirsdag:   09:00 - 11:30
Onsdag:   09:00 - 11:30
Torsdag:  09:00 - 11:30
Fredag:    09:00 - 11:00*

*Telefontid fredag er fortrinsvis for akutte henvendelser.

Tilgængelighed: Der er mange patienter, der ringer til øjenklinikken hver dag. Telefonkøen er kortest onsdag og torsdag.

Ventetid: Den aktuelle ventetid for ikke akut øjenundersøgelse kan findes her: Sundhed.dk 

Adgangsforhold: Der er elevator i opgangen, men en trappe fører op til denne.         

Når klinikken er lukket: Ved behov for øjenundersøgelse på dage, hvor Amagerbro øjenklinik er lukket, henvises til andre øjenklinikker på: Sundhed.dk 

Når alle øjenklinikker er lukkede: Ved behov for akut øjenundersøgelse, hvor alle øjenklinikker er lukkede, henvises til: akuttelefonen 1813