Alle patienter med gyldigt sundhedskort/sygesikringskort har lige ret til undersøgelse og behandling uden henvisning.

Det er alene øjensygdomme og symptomer, der er afgørende for, hvornår patienter i Amagerbro øjenklinik får tid til undersøgelse og behandling.

Alle patienter, der henvender sig med symptomer på øjensygdomme, vurderes i henhold til øjenklinikkens faglige instruktioner, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. 

Bemærk at det samlede første forløb i Amagerbro øjenklinik kan vare op til 1 time. Undgå selv at køre bil til undersøgelse i øjenklinikken. En grundig undersøgelse af en lang række øjensygdomme kræver ofte øjendrypning for at opnå udvidede pupiller. Dette medfører hyppigt sløret syn, der varer et par timer og kan umuliggøre bilkørsel. 

  1. Overhold den aftalte tid - husk at medbringe briller/kontaktlinser og det gule sundhedskort/sygesikringskort.
  2. Når du kommer til øjenklinikken kører du dit sundhedskort/sygesikringskort gennem øjenklinikkens Ankomst terminal.
  3. Herefter tager du plads i venteværelset.
  4. Når det bliver din tur kaldes du ind til forundersøgelse af klinikpersonalet.

Ved forundersøgelsen vil du få foretaget en række målinger af dine øjne - og få målt dine briller. 

Er der behov for udvidelse af pupillerne for at kunne undersøge den indre del af dit øje, vil du få dryppet dine øjne med pupiludvidende dråber - enten af klinikpersonalet eller senere af øjenlægen, hvis du ikke tidligere har fået dryppet dine øjne med pupiludvidende øjendråber.

Herefter tager du plads i venteværelset.

Det tager 15-30 minutter før de pupiludvidende dråber virker.

Når det bliver din tur kaldes du ind til undersøgelse  hos øjenlægen.

Øjenlægen undersøger dine øjne og afgør om du har brug for behandling eller yderligere undersøgelser.

Har du brug for briller, anbefales henvendelse til en autoriseret optiker/optometrist for at få foretaget en 21 punkts synsprøve.

Øjenlæger anbefaler ikke, at man får udført sundhedstjek eller lignende hos en optiker.

Undersøgelse for øjensygdomme er en lægelig opgave.

Tilpasning af briller og kontaktlinser er en optiker opgave.

Øjenlæge Nis Andersen
Amagerbro Øjenklinik
Amagerbrogade 62, 3. th
2300 København S

Telefon:  32 95 61 29

Konsultation efter aftale 

Telefontid

Mandag:  09:00 - 11:30  
Tirsdag:   09:00 - 11:30
Onsdag:   09:00 - 11:30
Torsdag:  09:00 - 11:30
Fredag:    09:00 - 11:00*

*Telefontid fredag er fortrinsvis for akutte henvendelser.

Tilgængelighed: Der er mange patienter, der ringer til øjenklinikken hver dag Telefonkøen er kortest onsdag og torsdag.

Ventetid: Den aktuelle ventetid for ikke akut øjenundersøgelse kan findes på: Sundhed.dk 

Adgangsforhold: Der er elevator i opgangen, men en trappe fører op til denne.             

Når klinikken er lukket: Ved behov for øjenundersøgelse på dage, hvor Amagerbro øjenklinik er lukket, henvises til andre øjenklinikker på: Sundhed.dk 

Når alle øjenklinikker er lukkede: Ved behov for akut øjenundersøgelse, hvor alle øjenklinikker er lukkede, henvises til: akuttelefonen 1813