Øjenlæge Nis Andersen er specialist i nethindens medicinske sygdomme og har en ph.d. grad i øjensygdommen AMD og er medforfatter til pjecen om AMD udgivet af Øjenforeningen Værn om Synet.

  • læge fra Københavns Universitet i 1990
  • ph.d. graden fra Københavns Universitet i 1997
  • speciallæge i øjensygdomme i 1999
  • overlæge på Rigshospitalets øjenafdeling i 2003-2009, hvor Nis Andersen oprettede Medicinsk Retina klinik og iværksatte systematisk diabetisk øjenscreening i det daværende Hovedstadens Sygehusfællesskab. 

I 2009 overtog Nis Andersen øjenklinikken efter øjenlæge Danuta Marushak. 

Øjenlæge Nis Andersen er formand for DiaBase - den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for diabetisk øjenscreening. 

Amagerbro øjenklinik har et tæt samarbejde med endokrinologisk afdeling på Amager Hospital vedrørende diabetisk øjenscreening. 

KLINIKPERSONALE

Tine, der er sygeplejerske, visiterer patienter i telefonen, foretager forundersøgelser inden undersøgelse hos øjenlægen og udfører synsfeltsundersøgelser. 

Dicte, Signe, Noor, Sarah, Sofie, Kira, og Oliver, der alle er medicinstuderende, foretager forundersøgelser inden undersøgelse hos øjenlægen og udfører synsfeltsundersøgelser.

SKELETERAPEUT

Maren, der er skeleterapeut, foretager undersøgelse og behandling af skelen og brilletilpasning hos børn.

Øjenlæge Nis Andersen
Amagerbro Øjenklinik
Amagerbrogade 62, 3. th
2300 København S

Telefon:  32 95 61 29

Konsultation efter aftale 

Telefontid

Mandag:  09:00 - 11:30  
Tirsdag:   09:00 - 11:30
Onsdag:   09:00 - 11:30
Torsdag:  09:00 - 11:30
Fredag:    09:00 - 11:00*

*Telefontid fredag er fortrinsvis for akutte henvendelser.

Tilgængelighed: Der er mange patienter, der ringer til øjenklinikken hver dag. Telefonkøen er kortest onsdag og torsdag.

Ventetid: Den aktuelle ventetid for ikke akut øjenundersøgelse kan findes her: Sundhed.dk 

Adgangsforhold: Der er elevator i opgangen, men en trappe fører op til denne.             

Når klinikken er lukket: Ved behov for øjenundersøgelse på dage, hvor Amagerbro øjenklinik er lukket, henvises til andre øjenklinikker på: Sundhed.dk 

Når alle øjenklinikker er lukkede: Ved behov for akut øjenundersøgelse, hvor alle øjenklinikker er lukkede, henvises til:  akuttelefonen 1813