toplogo.jpg

klinik2.jpg        

 

Øjenlæge Nis Andersen er specialist i nethindens medicinske sygdomme og har en ph.d. grad i øjensygdommen AMD og er medforfatter til pjecen om AMD udgivet af Øjenforeningen Værn om Synet

  • læge fra Københavns Universitet i 1990
  • ph.d. graden fra Københavns Universitet i 1997
  • speciallæge i øjensygdomme i 1999
  • overlæge på Rigshospitalets øjenafdeling i 2003 - 2009, hvor Nis Andersen oprettede Medicinsk Retina klinik og iværksatte systematisk diabetisk øjenscreening i det daværende Hovedstadens Sygehusfællesskab

 

I 2009 overtog Nis Andersen øjenklinikken efter øjenlæge Danuta Marushak

 

Øjenlæge Nis Andersen er næstformand i Danske Øjenlægers Organisation og formand for DiaBase - den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for diabetisk øjenscreening

 

Amagerbro øjenklinik har et tæt samarbejde med endokrinologisk afdeling på Amager Hospital vedrørende diabetisk øjenscreening

 

KLINIKPERSONALE

Tine, der er sygeplejerske, visiterer patienter i telefonen, foretager forundersøgelser inden undersøgelse hos øjenlægen og udfører synsfeltsundersøgelser

Troels, der er stud.med., foretager forundersøgelser inden undersøgelse hos øjenlægen 

Bodil, der er stud.med., foretager forundersøgelser inden undersøgelse hos øjenlægen 

 

SKELETERAPEUT

Maren, der er skeleterapeut, foretager undersøgelse og behandling af skelen, klapbehandling og brilletilpasning hos børn

 

 

 


Øjenlæge Nis Andersen   |   Amagerbrogade 62, 3. th   |   2300 København S   |   Tlf 32 95 61 29
Administration